Privacy Policy


Inhoudsrechten

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderhouden. Bezoekers en gebruikers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt Degraaftattoo geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy Policy

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.degraaftattoo.com bezoekt.

Beheer

De website degraaftattoo.com staat onder beheer van Wilko en Inge de Graaf. (0648202000)

Cookies

Degraaftattoo.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Disclaimer

Degraaftattoo.com is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Degraaftattoo.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken, of op verzoek van het LCHV of de GGD.

 

© 2016 Degraaftattoo